Viditelné a skryté

Výstava
Výstava Dagmar Dost-Nolden. Pluralita tendencí a výrazových prostředků současného výtvarného umění aktualizovala i abstraktní expresionismus, jeden z vůdčích směrů malířství a sochařství poloviny 20. století. Ve jménu svého kréda: snahy o postižení vnitřních pocitů a duševních stavů člověka směr zavrhuje atavismy zobrazování vnější skutečnosti, vazbu ke skutečnosti vede nepřímo bezprostředním odkrýváním naší vnitřní identity a prostřednictvím postihování pohnutek citových stavů. Odstupem od napodobujícího zobrazení, převratem k abstrakci jsou takto - a o to silněji - vizuálně zprostředkovány na jedné straně pocity štěstí, harmonické pohody i exaltovaných vášní, na straně druhé tlumočeny povětšinou dobou a společenským rámcem vyvolané pocity tísně, úzkosti, strachu a osamocení, tlaky vedoucí mnohdy k rozpolcenosti lidské osobnosti. Emotivnost působení expresivních obrazů je při tom podtrhována i jejich výrazovými složkami: výraznou barevností, dynamikou a spontánností malířského projevu, rozměrností pláten a jistou nadsázkou témat kompozic. V daném konceptu, vidu a vyznění se v Galerii Dion představuje i výběr z malířské, z abstraktního expresionismu vycházející tvorby německé umělkyně českého původu Dagmar Dost-Nolde (nar. 1948 v Praze).
Termíny