Jitka Štenclová: Nánosy (ne)vědomí

Výstava
Obrazy a kresby Jitky Štenclové (1952) můžeme vnímat jako pestrou tkáň, skrývající v sobě mnohovrstevnaté významy a možné výklady. První náš vjem spočívá v opticky působivé souhře mezi zářivou barevností a jasnými tvary. Cítíme tu především mocný náboj všudypřítomné energie, přítomné nejen v kompozičně dynamických vztazích mezi jednotlivými obrazovými prvky, ale kdesi hlouběji, ještě za viditelnou plochou obrazu samotného. Přes uhrančivou vizualitu těchto děl proto nezůstáváme jen v prvním plánu estetických reflexí. Při zapojení racionálních úvah i volně intuitivních asociací přicházíme k postupnému zjištění, že se nám v obrazech Jitky Štenclové poodhaluje portrét o spojitosti mezi sférami existence – od nejdůvěrnější sféry autorčiných konkrétních prožitků přes vědomí o lidském postavení v procesech a rytmech přírody až po ryze vnitřní prostor, který se naplňuje duchovním životem se svými meditacemi nad pomíjivostí a věčností.
Termíny