Jiří Anderle: Tenkrát a dnes I.

Výstava
Se svými posledními díly nás Jiří Anderle seznamuje v rámci neobyčejně podnětného a jistě i obecně aktuálního výstavního projektu - TENKRÁT A DNES. V obrazech se zamýšlí nad vztahem své tvorby z osmdesátých let k dílům nejsoučasnějším. Z relativně staršího období volí především obrazy krajně vyhraněné. Ve smyslu drastické existenciální reflexe jsou to barokně temnosvitné, fantaskní vize, líčící krajiny vnitřních úzkostí na pozadí totální, nebo s ohledem na tehdejší reálie můžeme říci i totalitní beznaděje. Figury, které máme před sebou, jsou děsivá monstra, personifikace násilí a vševládného strachu, grotesky vynořivší se z temnot nejhlubších sfér individuálního i kolektivního podvědomí. Čteme je jako pravdivá odzrcadlení kdysi bolestně, ale se značným nábojem protestu žité doby, která i svobodným vizím našeho umění jakoby předepisovala jednotící linii symbolů tragického předpeklí. Uvědomujeme si, jak je Anderleho tvorba pevně a jistě do značné míry i trvale spojena s protestní tragikou české strukturální exprese našich šedesátých let. Malíř k této tradici i v osmdesátých letech přispíval vlastní verzí satirické grotesky. Tyto obrazy neztratily ani dnes nic na své přesvědčivosti. I dnes je můžeme vnímat jako obecně platné memento zvrhlé humanity, v oblasti umění pak jako závazek jít až za hranu sebezáchovy v kontextu životního pocitu, pakliže k tomu doba vyzývá.
Termíny