Světlo - Barva

Výstava
Obrazy, keramika, fotografie. Výstava Kamila Stergiadise a Štefana Dušičky.
Termíny