Krása podzimu středověku

Výstava
Expozice, která prostřednictvím prvotřídních faksimile představí vybrané manuskripty dvou největších bibliofilů a mecenášů knižní malby přelomu 14. a 15. století, Jana, vévody z Berry († 1416), a českého a římského krále Václava IV. († 1419).
Termíny