Století valčíku a polky

Výstava
Společenský tanec se v době monarchie opět stává vyhledávanou zábavou. Konkrétně valčík a polka jsou tance, které vznikly na území Habsburské říše a představují jeden ze základních přínosů pro vznik párových společenských tanců v 18. a 19. století. Výstava představí oba tance v širších souvislostech. Stranou nezůstane ani fenomén plesů a tanečních slavností, a to v jejich soukromém i společenském významu. S tancem nedílně souvisí i společenské odívání, vějíře a taneční pořádky, stejně jako tradice společenské výchovy. Návštěvníci výstavy budou moci zavzpomínat na nejkrásnější valčík svého života, nebo se svůj první valčík nebo polku naučit, zaposlouchat se do slavných skladeb v unikátních nahrávkách i na živých vystoupeních a sestavit si svůj taneční pořádek.
Termíny