Expozice

Volný čas
Hradní interiéry: konírna, sklepení, dochované místnosti 1. parta tzv. Břenkova paláce.I. a II. hraní nádvoří, vyhlídková terasa a 26 m vysoká vyhlídková věž, tzv. Donjon.Výstavy instalované v hradních v hradních interiérech: stálá expozice gotických a renesančních kamnových kachlů v tzv. hodovním sále s replikou gotických kachlových kamen, expozice archeologických nálezů z přelomu 15. a 16. století, model hradu ve třech vývojových etapách, sezónní výstavy v hradní konírně.
Termíny