Ve městě to žije!

Výstava
Městské prostředí skrývá mnoho druhů biotopů, které se svými vlastnostmi výrazně liší od přirozeného prostředí, přesto jsou obývána mnoha druhy živočichů. V posledním období dochází k přílivu druhů, které si osvojují nové strategie, učí se a přizpůsobují životu v tomto prostředí. Někteří z nich pak mohou způsobovat lidské společnosti škody, jiné lidská činnost výrazně poškozuje. Žijí tady s námi, ale známe je?
Termíny