Štěpán Šůstek - Všední nevšednosti

Výstava
Tato výstava si klade za cíl provázet diváka jedním rokem života fotografa Štěpána Šůstka. Půjde tedy o jakýsi autobiografický foto-deník. Fotografie budou doplněny komentáři a promítnou okamžiky roku života mladého člověka. Série dokumentárních fotografií zachycující úspěchy, ztráty, ale také zdánlivě běžné věci. Fotografie vznikaly během roku 2011. Silnou inspirací bylo pro autora úmrtí fotografky Dagmar Hochové, přijetí na vysokou školu, Velikonoce apod.
Termíny