Jakub Martin

Výstava
Fotografie studenta 3. ročníku oboru Prezentace a ochrana kulturního dědictví (Univerzita Hradec Králové) zaměřené na prezentaci hradů, zřícenin, tvrzí, kostelů a dalších pamětihodností z různých míst republiky.
Termíny