Zdeněk Plesník a Miroslav Navrátil

Výstava
Tvorba významného československého architekta Zdeňka Plesníka a designéra Miroslava Navrátila se několikrát prolnula, z čehož pokaždé vznikla jedinečná realizace. Výstava představí práce obou tvůrců a především jedno z prvních společných děl - nábytek pro vlastní byt Zdeňka Plesníka z let 1949-1952 - který je pozoruhodným příkladem poválečné nábytkové tvorby u nás a jehož kvalita přesahuje prostor omezený hranicemi Československa.
Termíny