Baťova města

Výstava
Výrobci nadnárodních značek zanechávají své „stopy“ po celém světě: Působnost firem, jako je Nike, Puma, Apple, Camper či H&M, je doslova globální – od výrobních závodů přes distribuční sítě až po prodejny. V protikladu k této nadnárodní dělbě práce a s ní související malou viditelností stojí úsilí firem vytvářet pro zákazníky identifikovatelné lokality. Debaty na téma branding se zabývají rolí architektury a designu při vytváření firemní identity. Výstava vychází ze skutečnosti, že tato myšlenka není nikterak nová, vlastně se v mezinárodním měřítku rozšířila již během prvních desetiletí 20. století v souvislosti s působením společností typu Baťa. Projekt představí mezinárodní satelitní sídliště společnosti Baťa, umožní jejich srovnání se současnými světovými výrobci a ukáže, nakolik jsou regiony a města přetvářeny „stopou“ nadnárodních obuvních koncernů, vytvářejících své specifické architektonické modely a ovlivňujících způsob života a spotřebitelské postoje na daném místě.
Termíny