Čekání na Turka

Divadlo
Hra o očekávání příchodu cizince do malé vesnice v pohraničí. Místní se tohoto příchodu obávají a zároveň v něm vidí možný zisk, obohacení a řešení neutěšené situace svých životů. Dílo odkazuje na Beckettovo Čekání na Godota. Ve hře Čekání na Turka cizinec sice dorazí, ale absolutně nemá zájem cokoliv v dané vesnici měnit.
Termíny