Lidský hlas

Hudba
Operní monodrama na slova Jeana Cocteaua v překladu Evy Bezděkové.
Termíny