Cestou necestou

Výstava
Výstava o cestování v minulosti a o počátcích organizovaného cestovního ruchu přiblíží důvody a cíle cestujících a cestovatelů v průběhu staletí, dále pak způsoby dopravy a cestovní vybavení. Počátky organizovaného cestovního ruchu, turismu a turistiky jsou kladeny do závěru první poloviny 19. století. V této době díky modernizaci dopravy nebylo již cestování výsadou členů bohatých společenských vrstev, odvážných dobrodruhů nebo potulných vandrovníků, ale stalo se dostupným všem, kteří v něm našli zálibu.
Termíny