Slezská vlasti, půdo svatá...České národní hnutí na Těšínsku

Výstava
Výstava přenese návštěvníky do „dlouhého“ 19. století, které zrodilo národy v dnešním jazykovém slova smyslu. Toto pestré období formování české národní pospolitosti na Těšínsku přiblíží množství unikátních předmětů, dokládajících působnost nejstarších českých spolků. Vystaveny budou originály korespondence významných osobností, jako byli Jan Winkler, Věnceslav Hrubý či Blandina Čížková. Zvláštní pozornost je věnována Orlové jako významnému středisku českého národního hnutí na Těšínsku.
Termíny