Košický zlatý poklad

Výstava
Košický zlatý poklad byl objeven v roce 1935 při rekonstrukci budovy finančního ředitelství (bývalé Spišské komory) v Košicích a patří mezi největší na světě. Poklad byl uložen v měděné schránce připomínající svým tvarem bochník chleba. Tvoří jej přibližně 13 kg zlata – 2 920 zlatých mincí, tři medaile a 214 cm dlouhý renesanční zlatý řetěz. Unikátní sbírka 2920 zlatých mincí z 15. až 17. století pochází z pozdně středověkých a raně novověkých mincoven Sedmihradska, Uherska, Nizozemska, Čech, Rakouska, Skandinávských zemí, Anglie, Španělska a Švédska. Dobu jeho ukrytí lze podle letopočtu nejmladších mincí ražených v roce 1679 datovat přibližně do let 1680-1682, kdy Košice, stojící na straně císaře, byly v roce 1682 obsazeny vůdcem protihabsburského stavovského povstání Imrichem Thökölim. Mezi nejvzácnější část pokladu patří zlatá jezdecká medaile Ferdinanda I z roku 1541 o váze 69,35 g. Pro návštěvníky budou rovněž zajímavé ražby Viléma z Rožmberka a Albrechta z Valdštejna, kteří patřili k významným osobnostem našich dějin.
Termíny