Sběratelé zkamenělin vystavují

Výstava
Výstava má několik cílů. Především poutavým způsobem přiblíží sběratelství zkamenělin, které má v naší republice dlouhou tradici. Dále umožní sběratelům prezentovat své „úlovky“ před širokou veřejností. Zároveň podnítí zájem o sběratelství zkamenělin a nadchne pro ně další budoucí sběratele. V neposlední řadě vybuduje větší důvěru a vyvolá vzájemnou diskuzi mezi sběrateli a profesionálními paleontology, jelikož většina paleontologických objevů stojí právě na této spolupráci.
Termíny