Historie Podbezdězí

Výstava
Současná stálá expozice muzea dokumentuje kulturně společenský vývoj regionu Podbezdězí od nejstarších dob do konce 19. století. Nejstarší historie regionu Podbezdězí je v expozici dokladována především archeologickými nálezy z okolí Bělé pod Bezdězem. Období středověkých dějin nás přivádí již do města Bělé p.B. Připomenuto je vlastní založení města spolu s augustiniánským klášterem, husitské války a následná doba rozmachu protestantských církví. Významnou kapitolou stálé expozice je také období třicetileté války a následná rekatolizace českých zemí. Doba baroka a pozdějšího osvícenství je v expozici dokladována zejména na příkladu hospodaření velkých šlechtických rodů v regionu. Dobu 19. století představuje stálá expozice zejména na příkladu českého národního obrození.
Termíny