Před západem slunce

Divadlo
Nezištná láska mezi oduševnělým sedmdesátníkem Matoušem Clausenem a mladou ženou spustí konflikt s Clausenovou rodinou. Členové širší rodiny se obávají, že by mohli přijít o obrovské jmění. Hrozba děsivé nesvobody se začíná vynořovat v životě Clausena i celé společnosti.
Termíny