Je Ferda nejlepší mravenec?

Výstava
Kromě Ferdy Mravence, Brouka Pytlíka a dalších výstava nabídne originální Sekorovy kresby, řadu jím ilustrovaných knih, loutky a kulisy pražského loutkového divadla Zvoneček, školní obrazy o vývoji hmyzu a další. Součástí výstavy bude i přiblížení života skutečných mravenců, návštěvníci si budou moci prohlédnout řez mraveništěm i živé mravence. Tuto edukativní část doplní velkoformátové fotografie mravenců fotografky Veroniky Souralové.
Termíny