Hana Puchová: Na dotek

Výstava
Malířské dílo Hany Puchové konečně budí i za hranicemi ostravského regionu zaslouženou pozornost. Svébytné, a přitom determinující prostředí rodného místa se stalo autorce zázemím i klausurou. Přesto, nebo právě proto dokázala Hana Puchová vytvořit bytostně neopakovatelné a kvalitní dílo, jehož originální humanismus je bezprostředně žitým svědectvím o každodenním úsilí v boji o autonomní existenci. Vedle řady zátiší, jakémsi svědectví marnosti nerespektovaného času, představují její zatím nejzásadnější dílo obrazy ostravské society. Prezentace Hany Puchové v Chebu je tedy jakýmsi ohlédnutím zpět a potvrzením její zatím patnáctileté samostatné tvorby.
Termíny