Život za mřížemi. Věznice v Uherském Hradišti

Výstava
Výstava přibližuje dějiny uherskohradišťské věznice od jejího vzniku na konci 19. století až do současnosti. Všímá si architektonické podoby objektu a života vězňů v různých obdobích. Návštěvníci se seznámí s podmínkami vyšetřovanců zatčených v souvislosti s generální stávkou v roce 1920 i běžných trestanců v období první republiky. Výstava připomene také osudy osob vězněných během druhé světové války i obžalovaných mimořádným lidovým soudem po jejím skončení. Pozornost je samozřejmě věnována událostem za zdmi věznice v době, kdy se stala jednou z nejtvrdších v komunistickém Československu 50. let. Zajímavostí budou osudy objektu po roce 1960, kdy byla věznice uzavřena. Dobové dokumenty kontrastně doplňují fotografie současné věznice, které pořídili pracovníci Slováckého muzea v roce 2011. Archiv bezpečnostních složek zapůjčil původní návštěvní knihy a seznamy trestanců. Díky spolupráci s Kabinetem dokumentace a historie Vězeňské služby České republiky mohou návštěvníci vidět kopii uniformy příslušníka sboru vězeňské stráže, vězeňský úbor, ale také drobnosti – pouta, klíče od cel, samopal vzor 24 užívaný k ostraze vězeňských objektů nebo jídelní misky vězňů. Z původního zařízení hradišťské věznice se bohužel nedochovalo nic, k vidění jsou tak alespoň dveře zapůjčené přímo z věznice, za nimiž přežívali vězni v samovazební cele.
Termíny