Tváře a postavy - z fotografických ateliérů Českolipska 19. století

Výstava
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě otevírá další výstavu nahlížející do bohatství zdejších sbírek. Tváře a postavy lidí, kteří prošli při různých životních příležitostech místními fotografickými ateliéry a jejich podoba byla navždy zachycena na snímku. Ze zachovaných alb a zarámovaných portrétů jsme vybrali předkládanou kolekci s díly z konce 19. a počátku 20.století. O lidech na obrázcích často nevíme vůbec nic. Do muzea se dostaly s jinými památkami nebo byly různě nalezeny po domech dřívějších německých spoluobčanů. Pozornému návštěvníkovi mohou některé podobizny, zejména ženské portréty, otevřít cestu k hledání tajemství bytosti naznačené výrazem, postavou, šperkem nebo oděvem. Setkáváme se s tvářemi zasloužilých mužů, dokonce i českolipských starostů, z nichž někteří byli portrétování olejovými barvami, protože první fotografové byli také akademickými malíři. Výstava ve výběru představuje profil činnosti některých fotografických ateliérů z České Lípy a Mimoně.








Termíny