Černá hlava a barevný svět

Výstava
Výstava obrazů a grafických listů Lenky Vilhelmové. Malířka i nadále rozvíjí naléhavé téma lidského osudu. Jeho reflexe byla předznamenána již v dřívějších cyklech s příznačnými názvy „Hlava v hlavě“ či „Hlava a kyvadlo“. Lidské bytosti vstupují na neklidnou scénu prostřednictvím figurálních a symbolických motivů, které často nabývají až podoby magických znaků. Zvláště na plátnech velkých formátů vystupuje do popředí jejich dynamika, která uvádí do pohybu existenciální významy odkazující na křehkost přebývání člověka ve světě.
Termíny