Mince habsburských panovníků 1526-1918

Výstava
Výstava mapuje mince jednotlivých habsburských panovníků od císaře Ferdinanda I. až po císaře Karla I.. Smyslem je ukázat jednotlivé ražby z Čech, Moravy a Slezska. Habsburský rod vládnul našim zemím bezmála 400 let. Za tuto dobu se rozvinula velmi slušná mincovní produkce, která zahrnuje nejen obyčejné ražby drobných nominálů, ale i ražby hodnotnějších tolarů a dukátů, s kterými běžní lidé nepřicházeli příliš do styku. Nad výstavou převzal záštitu JCV arcivévoda Dr. Michael Salvátor Habsburk-Lotrink, který je profesionálním historikem a zabývá se dějinami císařské rodiny.
Termíny