Hugo Demartini

Výstava
Výstava Huga Demartiniho zahrnuje díla v časovém rozmezí od roku 1956 do počátku devadesátých let ze všech nejdůležitějších období jeho umělecké dráhy. Poukazuje na Demartiniho originální přínos českému sochařství druhé poloviny 20. století, který se zakládá především na jeho odvaze k experimentu. Výstava sleduje pozoruhodný vývoj, jímž umělec prošel, od tradičního figurálního sochařství přes informel ke konstruktivním tendencím šedesátých let, kdy vytvářel charakteristické reliéfy a objekty z chromových koulí a podnikal radikální experimenty s náhodnými kompozicemi zasahujícími do oblasti akčního umění. Pozornost samozřejmě věnuje i dalším proměnám v sedmdesátých a osmdesátých letech, návratu k prostému sochařskému materiálu v sádrových modelech opuštěných míst a krychlových destruovaných objektech.
Termíny