Staré zlaté časy? Procházka fotografiemi Jičína

Výstava
Ohlednutí za sérií výstav dobových fotografií.
Termíny