Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století

Výstava
Výstava je další z pravidelných výstav, jimiž Západočeské muzeum v Plzni reaguje na téma uměnovědného Smetanovského sympozia. Pokusí se ukázat možnosti a prostředky, které byly využívány k fiktivnímu předstírání minulosti a úmyslnému klamání během 19. století.
Termíny