Karel Štědrý - Neomondrian

Výstava
K. Štědrý ve své práci odkazuje k modernismu 20. století a současně hip-hopové subkultuře a graffiti. Vystavené práce z cyklu Neomondrian rozkládají a znovu konstruují obraz, plasticitu řeší v dvourozměrném prostoru, naproti tomu plastiky naopak převádí do plochy. Výrazná barevnost je potvrzením nového zájmu o malbu.
Termíny