Krajina paměti. Poválečný architektonický vývoj Lidic a Ležáků

Výstava
Výstava se věnuje vývoji architektonického a krajinného ztvárňování pamětních míst Lidice a Ležáky, přičemž se zaměřuje jak na dobový kontext snah o různé formy připomínání a zpřítomňování historie, tak na jejich motivy.
Termíny