Michal Škapa - Pixa

Výstava
Grafický design expresivního writera a českého současného umělce Michala Škapy. Jeho „site specific“ realizace Pixa zpracovává vliv vizuality ulic velkoměstských periferií na písmo a grafiku. Pracuje s fenoménem specifické odnože graffiti Pixacao z Brazílie, které je zajímavou kombinací latinky, tvarosloví log heavymetalových kapel a starogermánských run.Tento streetartový letrismus transformuje do vlastního svébytného fondu a aplikuje v rukopise svých vizuálů webových návrhů, pozvánek, plakátů i outdoorových grafických projektů.
Termíny