Svět chce být klamán. Mystifikace a fikce v umění 19. století

Výstava
Autoři: Eva Bendová, Vít Vlnas. Je obraz skutečně tím, čím se zdá být, a je to, co na něm vidíme, skutečně to, co vidíme? Výstava uspořádaná k 33. ročníku plzeňského mezioborového sympozia nabídne tří silná témata klamání obrazu (a klamání obrazem) v umění 19. století. Důraz bude kladen na českou historickou malbu a příběhy, které nabízela ke čtení, jak z výtvarného, tak společenského hlediska. Samostatné oddíly výstavy budou věnovány problematice Rukopisů a jejich obrazového doprovodu, otázkám literární, respektive historické konvence čtení zobrazeného příběhu a čisté obrazové prostorové iluzi. 3D strategie v tématu iluzivních atrakcí získaly v Čechách v 19. století značnou popularitu a mnohdy se s historickou malbou prolnuly.
Termíny