Vítek Čapek

Výstava
Objevná výstava přiblíží neznámé dílo Vítka Čapka (1954–1988), jeho monochromní obrazy či kresebné kompozice kružnic a elips naplňující minimalistické tendence v umění.
Termíny