Keltové ve východních Čechách

Výstava
Ve výstavním prostoru u rytířských sálů si budou moci návštěvníci prohlédnout výstavu věnovanou době laténské ve východních Čechách, kterou připravilo občanské sdružení Boii, o. s. spolu s VČM v Pardubicích v rámci popularizačního projektu Laus archaeologiae. K vidění budou keltské zbraně, šperky a keramika. Veřejnost zde uvidí soubor archeologických nálezů, které zapůjčila muzea z celé ČR a které nebyly dosud nikdy vystaveny společně. Výstava je doplněna figurínami keltských bojovníků. Pro nejmladší zájemce o Kelty je připravena soutěž.
Termíny