Vysílá československý rozhlas a televize

Výstava
V letošním roce uběhne 90 let od okamžiku, kdy se z vojenského stanu v pražských Kbelích ozvalo poprvé “Haló, haló“. První pokusy o rozhlasové vysílání v Československu však spadají do roku 1919. Při příležitosti prvního výročí vzniku samostatného Československa byl z vojenské vysílací stanice na Petřínské rozhledně odvysílán první rozhlasový pořad. Regulérní vysílání však bylo opravdu zahájeno až v květnu roku 1923 a Československo se tak po Velké Británii stalo druhou evropskou zemí, která se mohla pyšnit pravidelným rozhlasovým vysíláním. Zároveň si letos připomínáme 60. výročí zahájení zkušebního televizního vysílání ze Studia Praha v Měšťanské Besedě, které bylo za pravidelné prohlášeno v únoru roku 1954.
Termíny