Heraldické památky

Výstava
Výstava bude věnována jedné z významných pomocných věd historických - heraldice. Představí její hmotné památky, které zůstaly zachovány především na Těšínsku. Zdůrazněny budou heraldické formy sebereprezentace šlechtických rodů svázaných s územím dnešní Karviné - těšínských Piastovců, Cigánů ze Slupska, Taaffů a v neposlední řadě rovněž Larisch-Monnichů.
Termíny