Malich

Výstava
Karel Malich je géniem. Dotýká se neviditelného. Ohýbá světlo. Proměnil způsob zobrazování krajiny. Od počátku 60. let do současnosti.
Termíny