Sicilské nešpory

Hudba
Řada Verdiho oper je inspirována skutečnými historickými událostmi. Mezi ně patří i Sicilské nešpory, které skladatel psal na objednávku pařížské opery. Autorem libreta je francouzský dramatik Eugen Scribe, který Verdimu nabídnul starší text hry Le duc d‘Albe původně určený pro Donizettiho. Verdi trval na přepracování a jako ústřední bod nové opery bylo vybráno povstání sicilského obyvatelstva proti francouzské nadvládě roku 1282. Historické události jsou doplněny nezbytnou milostnou zápletkou.
Termíny