Dějiny města

Výstava
Tato expozice je věnována dějinám osídlení v katastru města Hustopečí - od prehistorie až do roku 1945. Návštěvníci zde získají informace o feudálních majitelích, městských privilegiích, o gotických, renesančních a barokních památkách, o působení novokřtěnců či o česko-německém soužití v Hustopečích. Část expozice je věnována i osobnosti T. G. Masaryka, který měl k Hustopečím rodinné vazby a v letech 1861-63 studoval na zdejší piaristické reálce.
Termíny

  • pondělí - pátek, neděle - neděle
    stálá akce
    Dům U Synků - Hustopeče