Preparátor - Putování světadíly s Vilémem Borůvkou

Výstava
Výstava věnovaná světoznámému muzejnímu preparátorovi – Vilému Borůvkovi, který již více než šest desítek let dosahuje v oboru preparace mimořádných výsledků. Dílo Viléma Borůvky je nyní reflektováno u příležitosti významného životního jubilea tohoto špičkového muzejního preparátora. Nesporné umělecké vlohy a talent pozorování přírody spolu se získanými zkušenostmi doslova vdechují nový život celým skupinám obratlovců různých světadílů. Pestré cestovatelské aktivity jej zavedly takřka do všech koutů světa, kde v rámci četných terénních výzkumů s velkým odborným zaujetím studoval tamní přírodu.
Termíny