Večer šansonů

Hudba
Nejznámější šansony z repertoáru Hany Hegerové a jejich dvorních autorů.
Termíny