Kreatury: K ohni se mnou pojď!

Divadlo
Autorský scénický experiment inspirovaný filmem Petra Jacksona Heavenly creatures. Úvahy o lásce a jejím ohrožení, o těle a šílenství a o první „svobodné“ generací.
Termíny