Sedlák kavalír, Komedianti

Hudba
Sedlák kavalír - jednoaktová opera z prostředí sicilského venkova je považována za základní dílo italského verismu, jímž na jeviště vstoupily postavy ze současného života, lidé z drobných poměrů a nižších sociálních vrstev. Komedianti - příběh stárnoucího herce Cania, který se dozví o nevěře své mladé ženy Neddy a z pomsty zabije ji i svého soka.
Termíny