Kůra, lýko, choroše, tráva, kořeny, pařezy

Výstava
Důležité přírodní materiály v lidské kultuře a téměř zapomenuté technologie jejich zpracování.
Termíny