Spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě

Výstava
Na obnovené ženské galerii je umístěna stálá expozice Spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě. Vztahy mezi odlišnými národnostními i náboženskými skupinami jsou dokumentovány na historických fotografiích a dokumentech. Textové bloky provedou návštěvníka šumavskou historií od jejího osídlení, přes vrcholné období rozkvětu řemesel a turistiky až po pád vzájemného soužití, způsobený nacismem a komunismem. Expozice zasazuje příběhy konkrétních lidí do historických a politických souvislostí a nevyhýbá se ani tématům v muzeích často opomíjených: perzekuci Židů za II. světové války, vysídlení Němců po roce 1945, dopadu železné opony na Šumavu. Expozicí se jako červená nit vine historie Hartmanic.
Termíny