Expozice

Výstava
Ve čtyřech místnostech reprezentačních prostor zámku je vystaveno české moderní umění ze sbírek galerie. Na chodbě je umístěn výběr krajinářů přelomu 19. a 20 století. Mezi nimi zaujme například procítěná drobná malba Antonína Chittussiho nebo dvě zářivé krajiny Václava Radimského. Je zde představeno i několik autorů proslulé krajinářské školy Julia Mařáka, například Alois Kalvoda, který na Klatovsku prožil dlouhou a významnou poslední etapu svého života nebo jeden z nejznámějších „mařákovců“ František Kaván. V místnosti za rytířským sálem je představeno dílo Vilmy Vrbové-Kotrbové. V malé místnosti před svatební síní můžete obdivovat raný obraz V. Nechleby Ženy v kavárně. Dále zde spatříte umění prvního desetiletí minulého století: Kocianovu sochu Kain a Abel, kolorovanou perokresbu M. Švabinského a triptych Maxmiliána Pirnera Koloběh života, jedno z nejvýznamnějších děl zdejší sbírky.
Termíny