Archeologie

Výstava
Expozice archeologie dokumentuje nejstarší historii Horažďovicka od starší doby kamenné až po 15. století. Vystaveny jsou paleolitické nástroje, bronzové palstavy a hřivny, doklady keltského osídlení, slovanského osídlení. Zdokumentovány jsou i výboje Římanů na zdejším území.
Termíny