Svitavská zastavení

Výstava
Na vstupní chodbě muzea byla v roce 2000 instalována jednoduchá výstava o historii města. Na 16 výstavních panelech se nacházejí archivní fotografie dokumentů, osobností a událostí, které ovlivnily dějiny města. Je vystavena zakládající listina města, návětěvník si může prohlédnou fotografie nejvýznamnějších památek, kostelů, barokních soch, rezidenčních vil továrníků, ale také fotografie historických událostí - průchod rakouské armády městem v roce 1866, návětěvy T. G. Masaryka v roce 1929, pomnichovskou okupaci města v roce 1938. Výstava připomíná období od založení města do roku 1945 a představuje soubor základních informací o dějinách regionu.
Termíny