Z Nového Světa do celého světa

Výstava
Výstava připravená ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze a Západočeským muzeem v Plzni je věnována luxusní i běžné produkci nejstarší pracující sklárny na světě.
Termíny